Organ Nakli

Share :

Açıklama

Organ nakli, bir organı veya dokuyu bir kişiden (donör) cerrahi olarak çıkarma ve başka bir kişiye (alıcı) yerleştirme işlemidir. Nakil işlemi, alıcının organının hastalık veya yaralanma nedeniyle işlevini yerine getiremez duruma geldiğinde yapılır. Organ nakli, modern tıptaki en büyük gelişmelerden biridir. Multidisipliner bir çalışmayı gerektirir. Tıpta yaşanan gelişmelerle birlikte, bugün birçok organın nakli mümkündür.

Kişi hayatta iken özgür iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının ihtiyacı olan hastalar için kullanılmasına izin verebilir. Hayatta iken bu konuda bir beyanda bulunmamışsa yine tıbben yaşamı sona erdikten sonra yakınları tarafından organ ve dokuları bağışlanabilir. Bu işlem ölüden (kadavra) canlıya organ bağışıdır. Kişi hayatta iken kendi serbest iradesi ile bir böbreğini veya karaciğerinin bir kısmını ihtiyacı olan bir hasta için bağışlayabilir. Bu işlem de canlıdan canlıya organ bağışıdır.

Böbrek nakli

Böbrek hayati fonksiyonların devam edebilmesi için önemli bir organdır. Böbrek yetmezliği, yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Hastanın belirli günlerde diyalize bağlı kalmasını gerektirir. İleri evredeki böbrek yetmezliği durumu için böbrek nakli diyalizden daha iyi bir seçenektir. Böbrek nakli ile diyalizin kısıtlayıcı durumlarına karşın daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşılabilir. Böbrek nakli canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya yapılabilir.

Karaciğer nakli

Kronik karaciğer yetmezliği durumunda, karaciğer nakli tek tedavidir. Canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya nakil işlemi yapılabilmektedir. Karaciğer yenilenebilen ve büyüyebilen bir organdır. Canlıdan canlıya yapılan nakil işlemlerinde, alıcı ve vericinin karaciğerleri 6-8 hafta içinde normal hallerine dönmektedir.

Akciğer nakli

KOAH, IPF, kistik fibrozis ve bağ dokusu gibi hastalıklarda akciğer nakli uygulanabilir. Akciğer fonksiyonlarını kaybeden hastalarda canlıdan veya kadavradan nakil gerçekleştirilebilir.